Monday , May 28 2018
งานรับสมัครด่วน
Home / งาน part time / งาน part time pc/pretty แจกคำชิมสินค้า

งาน part time pc/pretty แจกคำชิมสินค้า

รายละเอียดการทำงาน
1.แนะนำสินค้าของบริษัท ตามห้างสรรพสินค้า
2.สามารถเลือกวันทำงานได้
สถานที่เขตปฏิบัติงาน
เขตสาทร กรุงเทพ
อัตราที่รับ
10 อัตรา

รูปแบบงาน งาน part time
คุณสมบัติ
1.เพศญอายุ18ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษษม.3ขึ้นไป
3.บุคลิกภาพดี พูดจาไพเราะ
4.สามารถสื่อสารหรือแนะนำสินค้าได้
วิธีการสมัคร
ส่งโปรไฟล์ ที่อีเมล์ info@sirivatsandwich.com

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*